Onderhoud en Beheer

Vereniging PolanenPark verzorgt na overdracht door de gemeente Haarlemmermeer, delen van het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte op PolanenPark. Hiervoor zijn opdrachten verleend aan een aannemer.

Parkmanagement schouwt wekelijks het terrein en bij afwijkingen worden de bedrijven, de aannemers en/of de gemeente geïnformeerd.

Brandblusinstallatie

De brandblusinstallatie op PolanenPark is eigendom van de Vereniging PolanenPark. Deze installatie bestaande uit twee pompen, ondergrondse blusleidingen en hydranten is in overleg met de brandweer aangelegd. De vereniging voert het onderhoud en de controle uit aan de brandblusinstallatie.

Over PolanenPark

PolanenPark is een representatief bedrijvenpark gelegen in de gemeente Haarlemmermeer. In 2010 is de Vereniging PolanenPark opgericht met een vertegenwoordiging vanuit de gevestigde bedrijven.

PolanenPark

Een stijlvol bedrijvenpark